A A A

Opłaty

Numery kont do opłat, obowiązujące w roku szkolnym 2022/2023:

 

- opłata za wyżywienie - 62 1050 1953 1000 0023 5336 4264

- opłata za świadecznia opiekuńczo - wychowawcze ponad podstawę programową - 84 1050 1953 1000 0023 4843 1418


Opłat dokonujemy z dołu do 10- go dnia każdego miesiąca drogą elektroniczną.


Roczna składka na Radę Rodziców za jedno dziecko wynosi: 400 zł, za dwoje dzieci uczęszczających do przedszkola składka wynosi łącznie: 700 zł.

 

Wpłat można dokonywać jednorazowo lub w ratach .

 

Wpłat prosimy dokonywać na konto:

Rada Rodziców przy Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 20 w Siedlcach

nr konta: 54 9194 0007 0023 0306 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Siedlcach

tytułem: Rada Rodziców, imię i nazwisko dziecka, nazwa grupy


NIP Rady Rodziców: 821 21 08 249

 

Roczna składka na wyprawkę (np. bloki, kredki, farby) wynosi 140 zł  i środki czystości 80 zł. Kwotę należy wpłacać w Sekretariacie przedszkola lub na konto Rady Rodziców z dopiskiem ,,Wyprawka, środki czystości" - imię i nazwisko dziecka, nazwa grupy.


https://www.dropbox.com/s/zn87i9j06xjrek0/Zarz%C4%85dzenie%20Nr%2012%20w%20sprawie%20zywienia.docx?dl=0