A A A

Programy dodatkowe

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

 

Od września 2021 r. do czerwca 2023 r. w naszym Przedszkolu realizowane będą programy profilaktyczne:

 

I. Program Profilaktyki Logopedycznej „Mówię, słucham i rozwijam się”.

Program ma na celu stymulowanie rozwoju mowy i wszechstronne usprawnianie funkcji mowy wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola.

Program zakłada grupowe zajęcia logopedyczne – 1 raz w miesiącu w oparciu o scenariusze opracowane przez autorkę programu. Podjęte zostaną działania korygujące i profilaktyczne w zakresie m.in.:
- usprawniania motoryki narządów artykulacyjnych;
- usprawniania aparatu oddechowo-fonacyjnego;
- doskonalenia percepcji słuchowej i słuchu fonematycznego;
- ćwiczeń kształcących umiejętności językowe (np.: ćwiczenia słownikowe, ćwiczenia rozwijające mowę powieściową);
- doskonalenia fleksji i składni.

 

 

Anna Radzikowska Logopeda