A A A

WYBIERAJ BEZPIECZNĄ ŻYWNOŚĆ

 

Szanowni Państwo,

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach informuje o trwającej
II edycji Kampanii EFSA „Wybieraj bezpieczną żywność”. Kampania ma na celu zwiększenie wiedzy społeczeństwa na temat roli nauki w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności w UE oraz zachęcenie obywateli do dokonywania świadomych wyborów żywieniowych. Skierowana jest do grupy odbiorców, którzy nie są specjalistami w dziedzinie bezpieczeństwa żywności
i odżywiania w wieku od 25 do 45 lat, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet i młodych rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

 

 

Tegoroczna edycja ma na celu rozszerzenie takich obszarów jak:

1) Suplementy diety;

2) Higiena żywności (wraz z tematyką chorób przenoszonych drogą pokarmową);

3) Znakowanie żywności (z uwzględnieniem alergenów).

 

 

Link do strony zawierającej materiały informacyjne:

https://www.gov.pl/web/gis/kampania-efsa-wybieraj-bezpieczna-zywnosc