A A A

Zajęcia dodatkowe

Oferujemy zajęcia dodatkowe z zakresu:

  • rytmika dla dzieci 3 i 4 letnich  2 x w tygodniu po 15 minut

dla dzieci 5 i 6 letnich 2 x w tygodniu po 30 minut

  • język angielski: dla dzieci 3 i 4 letnich 2 x w tygodniu po 15 minut, dla dzieci 5 i 6 letnich 2 x w tygodniu po 30 minut
  • zajęcia taneczne: dla dzieci 3 i 4 letnich 2x w tygodniu po 15 mintut, dla dzieci 5 i 6 letnich 2 x w tygodniu po 30 minut
  • religia dla dzieci 5 i 6 letnich 2 x w tygodniu po 30 minut

 

  • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;

 

Dzieciom  posiadającym opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju prowadzimy zajęcia pedagogiczne, psychologiczne, logopedyczne, terapii ruchowej i terapii integracji sensorycznej. Są to zajęcia indywidualne prowadzone zgodnie z Indywidualnym Programem Wczesnego Wspomagania Rozwoju opracowanym przez zespół specjalistów.

 

  • zajęcia w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej;

 

Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej udzielane są w formie zajęć specjalistycznych  (indywidualnych i grupowych) mających na celu rozwijanie uzdolnień dzieci lub korektę istniejących zaburzeń rozwoju. Zajęcia te prowadzone są przez nauczycieli wychowania przedszkolnego, pedagoga, psychologa, logopedę, rehabilitanta i terapeutę integracji sensorycznej.

Zespół pomocy psychologiczno - pedagogicznej tworzy się dla dziecka:
- posiadającego specjalistyczną opinię z poradni psychologiczno - pedagogicznej;

 

Prowadzimy grupowe zajęcia z korektywy.