A A A

EKOCYRKULARNI

EKOCYRKULARNI

 

We współczesnym świecie pojawiają się nowe trendy proekologiczne. Związane są one z gospodarką o obiegu zamkniętym (GOZ), która proponuje wykorzystanie odpadów jako surowców wtórnych. Takie działania pomogą osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r.

Nasze Przedszkole w ramach rozwijania u dzieci wiedzy na temat gospodarki odpadami i wykorzystania surowców wtórnych oraz kształtowania postawy proekologicznej prowadzi wiele aktywności:

ü zajęcia w każdej grupie wiekowej nt. prawidłowej segregacji odpadów (praktyczne działania dzieci)

ü zajęcia prowadzone przez pracownika ZUO nt. selektywnej zbiórki odpadów

ü spotkanie z leśnikiem- przedstawienie „pozytywnych zachowań w stosunku do natury” oraz możliwych kroków zapobiegających wyniszczaniu naszej planety

ü sadzenie drzew i krzewów przez grupy przedszkolne

ü udział w akcji „Sprzątamy dla Polski”

ü udział w czynności kompostowania liści i odpadów zielonych w ogrodzie przedszkolnym z ogrodnikiem

ü wykorzystywanie materiałów biodegradowalnych do wykonywania prac plastycznych (materiał przyrodniczy, suche liście, kasztany, żołędzie, szyszki, patyki itp.)

ü wykorzystanie surowców wtórnych (np. kartonów, materiałów, opakowań ) do zabawy w czasie pobytu dzieci w przedszkolu

ü umieszczenie pojemników do segregacji śmieci w każdej sali przedszkolnej

ü segregowanie przez dzieci i pracowników odpadów do wyznaczonych kontenerów na papier, plastik, odpady zmieszane

ü oszczędzanie energii elektrycznej poprzez jak największe wykorzystanie naturalnego światła w salach przedszkolnych

ü oszczędzanie wody

ü gromadzenie baterii do specjalnych pojemników

ü zbieranie makulatury

ü zbieranie nakrętek od butelek

ü zbieranie pustych pojemników do drukarek i wymiana ich na pokarm dla zwierząt

ü wymiana elektrośmieci i pozyskanie drzewek do posadzenia w ogrodzie przedszkolnym

ü organizowanie w przedsionku przedszkola wystawek okolicznościowych i dekoracyjnych stworzonych z materiałów przyrodniczych, biodegradowalnych

ü ograniczenie używania plastikowych butelek- picie wody z dzbanków z filtrem

ü wykorzystywanie toreb, worków wielokrotnego użytku

ü przekazywanie korenspondencji wewnętrznej drogą e-mail

ü dzielenie się wiedzą, zwiększanie świadomości ekologicznej w społeczności przedszkola

Ponadto my sami możemy w istotny sposób włączyć się w minimalizację powstania odpadów poprzez wdrożenie w domach do swojego życia pozytywnych zachowań, np.
− ograniczać wytwarzanie odpadów w swoim otoczeniu
− robić przemyślane zakupy, chodzić na zakupy ze swoją torbą, nie pobierać jednorazowych reklamówek, kupować rzeczy luzem, a nie w opakowaniach, kupować produkty od lokalnych, regionalnych dostawców, kupować produkty organiczne, biodegradowalne, unikać kupowania produktów z tworzyw sztucznych,
− korzystać z produktów o wydłużonym czasie przydatności,
− odnawiać, naprawiać, ponownie wykorzystywać produkty, które utraciły swoje pierwotne walory,
− wymieniać się rzeczami, korzystać z portali oferujących odsprzedawanie rzeczy,
− nie drukować papieru, korzystać z płatności online, e-faktur, korespondencji elektronicznej,
− ograniczać zużycie wody, energii, korzystać z urządzeń energooszczędnych i pozostawiać je w trybie pracy „Eco”, a po skorzystaniu z nich wyłączyć je z sieci
− kierować do naprawy zepsuty sprzęt, wymieniać zużyte elementy nie wymieniając całego sprzętu,
− ograniczać marnotrawienie żywności, kierować nadmierne ilości posiłków do jadłodzielni lub banków żywności, nie kupować „na zapas” produktów o krótkim terminie przydatności do spożycia;
− segregować odpady, przekazywać problematyczne odpady do PSZOK,

− unikać używania produktów chemicznych, silnie toksycznych,

− zwiększać swoją świadomość ekologiczną oraz dzielić się swoją wiedzą z bliskimi.